Kronofogdar mest hotade

Jag läser i Aftonbladet att enligt Jusek  är det nästan dubbelt så många hot mot kronofogdar som mot åklagare, som ändå är en yrkesgrupp som ofta hotas.

Med hot följer risk för otillåten påverkan och därmed hotas demokratin. Straffen men i viss mån även rekvisiten för våld och hot mot tjänsteman måste ses över. Många kommer undan med förtäckta hot. På grund av rädsla är det allt för få brott som anmäls.

Print Friendly