Arbetsmarknadsministern i Kristianstad

I dag hade jag förmånen att få lyssna till arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson som gästade Kristianstad.

image

Hon pratade om drivkrafter och incitament för arbete. I dag är det 173 dagar kvar till valet. Vi vill behålla arbetslinjen även efter den 14 september 2014. Den dagen vill S och i synnerhet övriga oppositionspartier byta till bidragslinjen.

Späckad vår!

Alla föreningsmänniskor vet att våren är intensiv! Det är möten, utbildningar och årsmöten. Denna vår är extra intensiv för oss i politiken eftersom vi går in i en dubbel valrörelse.

Jag har inte riktigt haft tid att blogga som jag önskar, men jag hoppas på bättring framöver.

För snart två veckor sedan var jag på utbildning i riksdagen för oss moderater som står på valbar plats. Det var jätteroligt att äntligen få se riksdagen! De skånska riksdagsledamöterna hälsade oss välkomna med en lunch och sedan följde ett intensivt program med allt mellan mediefrågor och rent praktiska genomgångar. Jag blev väldigt taggad av de två dagarna och hoppas på att få komma till riksdagen betydligt oftare efter september!

Jag var hemma och vände på fredagskvällen och på lördagsmorgonen begav jag mig till Lund för två dagars retorikutbildning.

I helgen var det så dags för årsmöte för min egen förening, C4 Moderaterna. Jag avgick som ordförande och lämnade med varm hand över klubban till Caroline Hedenström. Jag är övertygad om att hon kommer att göra ett riktigt bra jobb! Jag sitter kvar som ledamot i styrelsen och ser fram emot att få bedriva valrörelse med föreningen. 

image

Årsmötestalare var Elisabet Gunnarsdottir,  tränare för KdFF. Det var riktigt intressant att höra om hennes syn på ledarskap.

image

Kronofogdar mest hotade

Jag läser i Aftonbladet att enligt Jusek  är det nästan dubbelt så många hot mot kronofogdar som mot åklagare, som ändå är en yrkesgrupp som ofta hotas.

Med hot följer risk för otillåten påverkan och därmed hotas demokratin. Straffen men i viss mån även rekvisiten för våld och hot mot tjänsteman måste ses över. Många kommer undan med förtäckta hot. På grund av rädsla är det allt för få brott som anmäls.

Internationella kvinnodagen

Igår firades internationella kvinnodagen.

Jag skrev då i Kristianstadsbladet om bland annat faran med att kvotera och vikten av att arbeta för jämställdhet i de delar av världen där kvinnor inte har samma grundläggande rättigheter som män.

Jag hoppas på att snart kunna lägga upp en länk.

image

Rädd och bedrövad

I dag behandlade Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad en ansökan om att starta fristående pedagogisk omsorg (dagmammor för den som inte hängt med i alla ändringar). Ansökan bifölls men såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna yrkade avslag och reserverade sig sedan mot beslutet. Varför? Jo, för att den välutbildade kvinna som ansökte var av utländsk härkomst och erbjöd hemspråksundervisning för barnen. S skriver i sin reservation att ”vår uppfattning är att pedagogisk omsorg som vänder sig till den beskrivna målgruppen kan komma att medverka till att barn i förskoleålder inte möter det svenska språket förrän de börjar skolan”.

Jag är rädd och bedrövad. Det här handlar om en ansökan från en ambitiös och välutbildad person som vill skapa fem nya jobb och bidra till den pedagogiska utvecklingen i kommunen. Och förverkliga sina drömmar. Dem vill S krossa för att de i sina vilda spekulationer tror att verksamheten ”kan komma att”. Sådana spekulationer tar dem långt bort från alla objektivitetsprinciper och in på djupa vatten. Är det där de fiskar?

image