Debattartikel i Kristianstadsbladet om vikten av att vi bejakar fristående aktörer

image

Med större valmöjligheter inom skola och förskola kan vi möta fler barns och familjers behov. Om vi inte bejakar fristående alternativ riskerar vi en situation som den i socialdemokratiska Malmö där man inte ens kan tillhandahålla den lagstadgade kommunala servicen.

Malmö och barnomsorgen

Jag noterar med förfäran att 981 familjer i dagarna fått besked av Malmö kommun att de sannolikt inte kommer att få förskoleplats inom de lagstadgade fyra månaderna.

I denna socialdemokratiska flaggskeppskommun har man länge motarbetat fristående aktörer så till den milda grad att man nu inte kan tillhandahålla lagstadgad service till sina invånare. Stackars malmöföräldrar som nu får vända och vrida på såväl föräldradagar som slantar!

Socialdemokraterna som tycker att vi ska utöka den allmänna förskolan och som till och med i en del sammanhang förespråkar en obligatorisk förskola kan nu alltså i vissa fall inte alls ens tillhandahålla en förskoleplats i rätt tid.

Det är inte driftsformen som är avgörande utan familjernas behov. Varje barn är unikt och ska så behandlas.