Skatteverket och månadsuppgifter

Regeringen har tidigare utrett frågan om arbetsgivare bör bli skyldiga att lämna redovisning om sina arbetstagare varje månad, så kallade månadsuppgifter. I våras meddelade regeringen att förslaget har skjutits på framtiden. Igår kunde vi ändå höra i Ekot hur Skatteverkets samordnare mot grov organiserad brottslighet, Pia Bergman, mycket starkt kritiserade regeringen för att den inte inför ett krav på månadsuppgifter.

– Jag är besviken på politikerna som inte fattar de här besluten. Ja, det är förnamnet, säger hon till Ekot.

Det är anmärkningsvärt ur två synvinklar:

1. En myndighetsperson ska inte agera på det här sättet. Myndigheter kan påtala problem och möjliga lösningar, men Regeringens ståndpunkter ska respekteras av anställda på myndigheterna.

2. Regelkrånglet måste minska. Det må vara så att ett krav på månadsuppgifter skulle kunna leda till att ett antal kriminella skulle kunna klämmas åt. Men det drabbar samtidigt alla seriösa företagare genom ytterligare administrativ börda. Som om de inte hade nog av den varan redan.

Fler av de som anställs på Skatteverket borde ha en bakgrund som egna företagare. Då tror jag att vi hade fått se en annan myndighet med andra prioriteringar.

Print Friendly