Ehrencrona (MP) för läsarna bakom ljuset

Debatten om gårdsförsäljning fortsätter i Kristianstadsbladet. Riksdagsledamoten Magnus Ehrencona (MP) för läsarna bakom ljuset i fredagens tidning genom att betrakta en bilaga till utredningen som utredningens slutsats.

Den statliga utredningen kom fram till att gårdsförsäljning av alkohol ”inte bedöms få några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”. I stället för att godta detta, vill Ehrencrona (MP) göra gällande att en bilaga till utredningen utgör utredarnas slutsats. Det är mycket allvarligt när en riksdagsledamot på detta sätt försöker föra tidningens läsare, och sina egna väljare, bakom ljuset. Bilagan han hänvisar till är ett yttrande från Folkhälsoinstitutet, vilket alltså är att betrakta som en partsinlaga. Slutsatserna i bilagan grundar sig på en rad absurda antaganden, såsom att tusentals gårdsförsäljningsställen skulle öppna och att dessa skulle sälja maximalt vad de skulle få sälja, vilket i praktiken innebär mer än vad som skulle kunna produceras. Jag tror att läsarna förstår att ett tiotal försäljare av exklusiva viner och ölsorter knappast skulle kunna sjukskriva en hel nation.

Det vore klädsamt om Ehrencrona höll sig till sanningen.

 

Print Friendly