Nämndemannautredningen – inte en princip i närheten

I dag kom utredningen om nämndemän i våra domstolar. Jag har inte läst hela utredningen men jag vill ändå kort kommentera några av förslagen.

Förslaget innebär bland annat följande.

DSC_0127

– Hälften av nämndemännen ska inte väljas genom nominering från politiska partier. I dag har alla nämndemän partibeteckning.

– Antalet nämndemän ska minskas från tre till två.

– Det kanske mest revolutionerande förslaget är att nämndemän helt ska tas bort från överrätterna, det vill säga från hovrätterna och kammarrätterna.

– Rättegångar gällande brott som kan ge fängelse upp till två år ska kunna avgöras utan nämndemän.

Till att börja med kan konstateras att utredarna redan från har början varit bakbundna eftersom en förutsättning för deras arbete har varit att nämndemannasystemet ska finnas kvar. Jag hade gärna sett en diskussion kring nämndemannasystemets vara eller icke vara och då på ett principiellt plan. För varför är principerna om insyn och ”att dömas av sina likar” viktigare än principen att dömas av dem som skolats att tolka lagen? Och om nu lekmännens inflytande är så viktigt – varför ska det då inte finnas med i högre instans, där prejudikaten skapas? Varför finns det inte med lekmän på Åklagarkamrarna, där man varje dag fattar beslut om att inte inleda förundersökning eller beslut om att lägga ner förundersökningar? Det är beslut som verkligen kan få betydelse för människor.

Förslaget om förändrad rekrytering känns som ett icke-förslag. Problemet är ju, som jag ser det, att man står inför risken att dömas till långa fängelsestraff av sådana som inte begriper lagen och som följer sin magkänsla för mycket. Eller inför risken att förlora vårdnaden om sina barn. Då spelar det ingen roll om nämndemännen är politiskt tillsatta eller slumpade ur körkortsregistret. Det är avsaknaden av för uppdraget relevant utbildning som är problemet.

Två nämndemän i stället för tre innebär fortfarande att den ende juridiskt utbildade domaren kan se sig överkörd av de båda nämndemännen.

På bilden ser ni mig i sal 1 på Hässleholms tingsrätt där jag var tingsnotarie 2009-2011.

Skatteverket och månadsuppgifter

Regeringen har tidigare utrett frågan om arbetsgivare bör bli skyldiga att lämna redovisning om sina arbetstagare varje månad, så kallade månadsuppgifter. I våras meddelade regeringen att förslaget har skjutits på framtiden. Igår kunde vi ändå höra i Ekot hur Skatteverkets samordnare mot grov organiserad brottslighet, Pia Bergman, mycket starkt kritiserade regeringen för att den inte inför ett krav på månadsuppgifter.

– Jag är besviken på politikerna som inte fattar de här besluten. Ja, det är förnamnet, säger hon till Ekot.

Det är anmärkningsvärt ur två synvinklar:

1. En myndighetsperson ska inte agera på det här sättet. Myndigheter kan påtala problem och möjliga lösningar, men Regeringens ståndpunkter ska respekteras av anställda på myndigheterna.

2. Regelkrånglet måste minska. Det må vara så att ett krav på månadsuppgifter skulle kunna leda till att ett antal kriminella skulle kunna klämmas åt. Men det drabbar samtidigt alla seriösa företagare genom ytterligare administrativ börda. Som om de inte hade nog av den varan redan.

Fler av de som anställs på Skatteverket borde ha en bakgrund som egna företagare. Då tror jag att vi hade fått se en annan myndighet med andra prioriteringar.

Ehrencrona (MP) för läsarna bakom ljuset

Debatten om gårdsförsäljning fortsätter i Kristianstadsbladet. Riksdagsledamoten Magnus Ehrencona (MP) för läsarna bakom ljuset i fredagens tidning genom att betrakta en bilaga till utredningen som utredningens slutsats.

Den statliga utredningen kom fram till att gårdsförsäljning av alkohol ”inte bedöms få några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”. I stället för att godta detta, vill Ehrencrona (MP) göra gällande att en bilaga till utredningen utgör utredarnas slutsats. Det är mycket allvarligt när en riksdagsledamot på detta sätt försöker föra tidningens läsare, och sina egna väljare, bakom ljuset. Bilagan han hänvisar till är ett yttrande från Folkhälsoinstitutet, vilket alltså är att betrakta som en partsinlaga. Slutsatserna i bilagan grundar sig på en rad absurda antaganden, såsom att tusentals gårdsförsäljningsställen skulle öppna och att dessa skulle sälja maximalt vad de skulle få sälja, vilket i praktiken innebär mer än vad som skulle kunna produceras. Jag tror att läsarna förstår att ett tiotal försäljare av exklusiva viner och ölsorter knappast skulle kunna sjukskriva en hel nation.

Det vore klädsamt om Ehrencrona höll sig till sanningen.

 

Debatt om gårdsförsäljning av alkoholdrycker

För ett tag sedan skrev jag en debattartikel om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker i Kristianstadsbladet.

Magnus Ehrencrona, miljöpartistisk riksdagsledamot, svarade på min debattartikel. Han påstod, helt felaktigt, att den utredning som regeringen tillsatt kommit fram till att en lagändring skulle innebära 2,3 miljoner fler sjukdagar om året i Sverige. Detta är ren lögn.

I lördagens tidning publicerades mitt svar, ”Det duger inte med skrämseltaktik”. Av mitt svar framgår att Ehrencronas uppgifter är felaktiga. Utredningen bedömde nämligen att ”om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse” (SOU 2010:98 sidan 118).

Det hade varit klädsamt om Ehrencrona höll sig till sanningen.

Dagens opinionsmätning från SCB

Det har väl knappast undgått någon att SCB i dag presenterat en opinionsundersökning för maj 2013.

Om det vore val i dag skulle de rödgröna få egen majoritet. Moderaterna skulle backa lite jämfört med senaste mätningen och Kristdemokraterna skulle åka ur Riksdagen.

Vad kan vi dra för slutsatser av mätningen? Inte många.

Trots – eller kanske tack vare? – få besked om den politik man skulle vilja driva, så skulle Socialdemokraternas partiledare bli statsminister om det vore val i dag. Skulle så vara fallet om han gick ut och sade att han skulle avskaffa jobbskatteavdragen och avdragen för ROT/RUT? Jag är tveksam till det. De reformer som Alliansen tidigare gått till val på vill folk behålla.

Jag har svårt att tro att Kristdemokraterna skulle åka ur Riksdagen. Stödröster läggs oftare i riktiga val än i opinionsundersökningar.

Det vi säkert kan säga är att valet 2014 inte blir någon promenadseger, men vem hade trott det? Vi måste varje dag söka och försöka bibehålla väljarnas förtroende. Ingenting är varken konstant eller givet, oavsett övertag i opinionsmätningar.