Låt arbetslinjen gälla även för skuldsatta!

Löneutmätning är en mycket vanlig utmätningsform. I dag lever en person som har utmätning av sin lön i princip på existensminimum året runt. Det som överstiger existensminimum går till att betala personens skulder. Det är inte ovanligt med löneutmätning som pågår i flera år.

Som kronofogde har jag ofta fått påpekandet från personer som har löneutmätning att det inte spelar någon roll för dem om de jobbar eller inte, eftersom de ändå hamnar på existensminimum.

Naturligtvis spelar det roll om de jobbar, eftersom de då betalar tillbaka mer på sina skulder, så att de en dag kan bli skuldfria. Men jag har samtidigt stor förståelse för invändningen. Alla vill vi att det ska märkas i den egna plånboken att vi går till jobbet varje dag. Samtidigt är det en avvägning; den som ligger ute med pengar ska också få tillbaka dem på ett snabbt och effektivt sätt.

Alliansen vill att det ska löna sig att arbeta och har därför genomfört en rad förändringar för att motivera människor att jobba. Jag tycker att människor ska behålla drivkraften att gå till jobbet, oavsett om de är skuldsatta eller inte. Därför tycker jag att det är motiverat att göra vissa månader utmätningsfria. Så var det också förr till viss del. Mitt förslag är att lönerna i juni, juli och december ska vara helt utmätningsfria.

Print Friendly

Kommentera