Helgavskiljning är en bra idé, men den ska inte vara i hemmet

I dag presenterade Fredrik Reinfeldt ett moderat förslag om tuffare straff för ungdomsbrottslingar i åldern 15 till 17 år. Förslaget innebär ett sorts utegångsförbud under helgerna och benämns helgavskiljning. Enligt förslaget ska övervakning ske med hjälp av elektronisk fotboja.

Jag tycker att det är ett förslag i rätt riktning, helt i linje med min vision om ”tuffare och smartare straff”. Under politisk vilja här på min hemsida skriver jag:

Unga brottslingar måste mötas av en snabb och tydlig reaktion från samhället, exempelvis genom kortare frihetsberövanden under helgerna.

I dag stöter ungdomsbrottslingar på flera relativt milda reaktioner från samhället innan ett frihetsberövande kan bli aktuellt. När ett frihetsberövande till slut är det som återstår, har ungdomen ofta kommit långt i sin kriminella karriär. Då är det inte sällan för sent att göra något. Därför behövs tidiga och tydliga reaktioner från samhället.

För att få avsedd effekt anser jag att helgavskiljningen inte ska ske i hemmet. I hemmet har brottslingen fortfarande tillgång till sina nätverk via exempelvis internet, mobiltelefon och besök. För att påföljden verkligen ska utgöra en tydlig markering är jag övertygad om att helgavskiljningen bör ske på någon form av anstalt och med restriktioner. Två dygn utan internet, telefon och annan kontakt med omvärlden kan utgöra det avbrott från negativa influenser som förhoppningsvis kan få brottslingen att tänka efter. Det är ingripande, men eftersom det begränsas till helgerna anser jag att det, trots brottslingens ringa ålder, kan motiveras.

Print Friendly

En reaktion på “Helgavskiljning är en bra idé, men den ska inte vara i hemmet

Kommentera